Informacja: Do zresetowania zapomnianego lub wygasłego hasła należy wypełnić jeden z poniższych formularzy.


Wszystkie informacje o dokonanych za pomocą formularza operacjach są rejestrowane w systemie.
FORMULARZ#1: Zmiana hasła (działa również w przypadku jego wygaśnięcia)
Login:
Stare hasło:
Nowe hasło:
Wymagana złożoność hasła : - minimum 8 znaków
- przynajmniej 1 duża litera
- przynajmniej 1 mała litera
- przynajmniej 1 cyfra
- przynajmniej jeden znak specjalny (np. @, !)
- nowe hasło jest różne od starego hasła
Nowe hasło (powtórzone):
  - powtórzone hasło jest zgodne
Kod z obrazka ([Token])
Wyczyść formularz
FORMULARZ#2: Zmiana hasła w przypadku jego zagubienia lub wygaśnięcia ( TYLKO studenci )
Login:
Numer klienta 1:
Data urodzenia (format: RRRR-MM-DD) :
Nr PESEL (nr paszportu w przypadku braku nr PESEL) :
Imię ojca:
Nowe hasło:
Wymagana złożoność hasła : - minimum 8 znaków
- przynajmniej 1 duża litera
- przynajmniej 1 mała litera
- przynajmniej 1 cyfra
- przynajmniej jeden znak specjalny (np. @, !)
Nowe hasło (powtórzone):
  - powtórzone hasło jest zgodne
Kod z obrazka ([Token])
Wyczyść formularz
1 Numer klienta - ciąg cyfr znajdujący się pod kodem kreskowym na nowej legitymacji studenckiej (bez spacji), jak na obrazku poniżej:

[Wzór legitymacji]